ẢNH CHI TIẾT LEXUS UX HOÀN TOÀN MỚI

Ngày tạo: 09-03-2018

UX được định vị bên dưới NX và là mẫu xe Lexus đầu tiên được xây dựng trên platform Global Architecture – Compact (GA-C).