Ảnh chi tiết Mercedes-Benz G-Class 2019

Ngày tạo: 16-01-2018

Mercedes-Benz G-Class đã đứng vững trước thử thách của thời gian và trở thành một biểu tượng của thương hiệu ngôi sao ba cánh.