Ảnh Volvo XC60 2018 tại Việt Nam

Ngày tạo: 19-11-2017

Volvo XC60 2018, đối thủ của Audi Q5 và Mercedes-Benz GLC, đã có mặt tại Việt Nam và sẵn sàng ra mắt người tiêu dùng vào cuối tháng này.