HAI TAY ĐUA VIỆT NAM GHI ĐẤU TRÊN TRƯỜNG ĐUA QUỐC TẾ MÙA GIẢI 2018

Ngày tạo: 10-03-2018

Hai tay đua Việt Nam là Nguyễn Vũ Thanh và Cao Việt Nam đã tạo được những dấu ấn trong chặng đầu tiên của Giải đua mô-tô châu Á (ARRC) 2018 diễn ra ngày 3 và 4/3 vừa qua.

Hai tay đua Việt Nam là Nguyễn Vũ Thanh và Cao Việt Nam đã tạo được những dấu ấn trong chặng đầu tiên của Giải đua mô-tô châu Á (ARRC) 2018 diễn ra ngày 3 và 4/3 vừa qua.

  • Hai tay đua Việt Nam tham gia chặng đầu tiên Giải đua Môtô Châu Á (ARRC) 2018

4banhteam (forum.autodaily.vn)

Tin tức liên quan