10 CHIẾC FORD MUSTANG ĐƯỢC ĐẤU GIÁ ĐẮT NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

10 CHIẾC FORD MUSTANG ĐƯỢC ĐẤU GIÁ ĐẮT NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Từ nửa triệu USD cho tới mức kỷ lục 1,3 triệu USD, 10 mẫu Mustang Ford mới đây đã đi vào lịch sử đấu giá ô tô thế giới. ...

05-02-2018

« 1 2 3 4 5 »